piątek, 18 marca 2016

Dzień przedsiębiorczości 2016

      Nasza szkoła już po raz piąty bierze udział w projekcie „Dzień przedsiębiorczości” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości . „Dzień przedsiębiorczości’ jest projektem ogólnopolskim, który umożliwia uczniom szkół ponadgimnazjalnych skonfrontowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie z rzeczywistością. W tym dniu uczestnicy programu obserwują swojego konsultanta- opiekuna podczas wykonywania jego obowiązków w miejscu pracy.  Dzięki takiemu doświadczeniu uczniowie mogą zweryfikować wybór kierunku dalszego kształcenia oraz lepiej przygotować się na wejście na rynek pracy. W tym roku „Dzień przedsiębiorczości” odbędzie się 20 kwietnia.

Co zrobić, by wziąć udział w „Dniu przedsiębiorczości”?
Uczniowie mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego lub wychowawców  przy poszukiwaniu stanowisk pracy. Mogą również wykazać się swoją własną inicjatywą i zachęcić rodziców, znajomych, by firma, w której pracują  włączyła się w tę akcję. Poniżej link do informacji na temat projektu:
Stanowisk pracy można również szukać na stronie projektu: http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/info.php?pg=firms

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w poszukiwaniu konsultanta- opiekuna, proszę:

 1. Wydrukować i wypełnić „Kartę zgłoszenia ucznia” http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/files/KZU.pdf
 2. Wydrukować i dać rodzicom lub opiekunom do podpisu „Kartę zgody rodziców” http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/files/KZR.pdf i  „Deklarację rodziców” (w załączniku).
 3. Powyższe trzy dokumenty proszę dostarczyć do Anny Fajkowskiej- Wesołek (doradcy zawodowego) do 1 kwietnia 2016 r.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne zgłoszenia zostaną przyjęte od 30 pierwszych osób, które złożą komplet dokumentów.

Uczniowie, którzy samodzielnie wyszukają  konsultanta- opiekuna, proszę:

 1. Wydrukować i wypełnić „Kartę zgłoszenia ucznia” (http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/files/Kzu.pdf) .
 2. Wydrukować i dać rodzicom lub opiekunom do podpisu „Kartę zgody rodziców” (http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/files/Kzr.pdf)  i  „Deklarację rodziców” (w załączniku).
 3. Wydrukować i dać do wypełnienia konsultantowi „Kartę zgłoszenia konsultanta- opiekuna ucznia” (http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/files/Kzk.pdf).
 4. Powyższe cztery dokumenty proszę dostarczyć do doradcy zawodowego do 15 kwietnia.
 Uczniowie biorący udział w ,,Dniu przedsiębiorczości" mogą wziąć udział w konkursach. Więcej informacji na: http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/school.php?pg=fotoreportaz&sID=
Po zakończeniu projektu uczniowie wysyłają oficjalne podziękowania do swoich konsultantów- opiekunów po uzgodnieniu treści z doradcą zawodowym.

                                           Koordynator projektu w szkole: Anna Fajkowska- Wesołek
                                                                                          (doradca zawodowy)

wtorek, 24 lutego 2015

Dzień przedsiębiorczości

     
Nasza szkoła już po raz czwarty bierze udział w projekcie „Dzień przedsiębiorczości” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości . „Dzień przedsiębiorczości’ jest projektem ogólnopolskim, który umożliwia uczniom szkół ponadgimnazjalnych skonfrontowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie z rzeczywistością. W tym dniu uczestnicy programu obserwują swojego konsultanta- opiekuna podczas wykonywania jego obowiązków w miejscu pracy.  Dzięki takiemu doświadczeniu uczniowie mogą zweryfikować wybór kierunku dalszego kształcenia oraz lepiej przygotować się na wejście na rynek pracy. W tym roku „Dzień przedsiębiorczości” odbędzie się
25 marca.

Co zrobić, by wziąć udział w „Dniu przedsiębiorczości”?
Uczniowie mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego lub wychowawców  przy poszukiwaniu stanowisk pracy. Mogą również wykazać się swoją własną inicjatywą i zachęcić rodziców, znajomych, by firma, w której pracują  włączyła się w tę akcję. Poniżej link do informacji na temat projektu:
Stanowisk pracy można również szukać na stronie projektu: http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/info.php?pg=firms

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w poszukiwaniu konsultanta- opiekuna, proszę:

 1. Wydrukować i wypełnić „Kartę zgłoszenia ucznia” http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/files/KZU.pdf
 2. Wydrukować i dać rodzicom lub opiekunom do podpisu „Kartę zgody rodziców” http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/files/KZR.pdf i  „Deklarację rodziców” (w załączniku).
 3. Powyższe trzy dokumenty proszę dostarczyć do Anny Fajkowskiej- Wesołek (doradcy zawodowego) do 6 marca.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne zgłoszenia zostaną przyjęte od 30 pierwszych osób, które złożą komplet dokumentów.

Uczniowie, którzy samodzielnie wyszukają  konsultanta- opiekuna, proszę:

 1. Wydrukować i wypełnić „Kartę zgłoszenia ucznia” (http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/files/Kzu.pdf) .
 2. Wydrukować i dać rodzicom lub opiekunom do podpisu „Kartę zgody rodziców” (http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/files/Kzr.pdf)  i  „Deklarację rodziców” (w załączniku).
 3. Wydrukować i dać do wypełnienia konsultantowi „Kartę zgłoszenia konsultanta- opiekuna ucznia” (http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/files/Kzk.pdf).
 4. Powyższe cztery dokumenty proszę dostarczyć do wychowawcy do 18 marca.
 Uczniowie biorący udział w ,,Dniu przedsiębiorczości" mogą wziąć udział w konkursie na reportaż, który będzie artystyczną dokumentacją tego dnia. Regulamin konkursu na stronie: http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/school.php?pg=fotoreportaz&sID=
Po zakończeniu projektu uczniowie wysyłają oficjalne podziękowania do swoich konsultantów- opiekunów po uzgodnieniu treści z doradcą zawodowym.

                                           Koordynator projektu w szkole: Anna Fajkowska- Wesołek
                                                                                          (doradca zawodowy)

czwartek, 10 kwietnia 2014

Struktura e- portfolio kariery

Witam klasę Ib,

Poniżej w telegraficznym skrócie, jakie informacje trzeba zdobyć, by dobrze zaplanować swoją karierę. Na planowanie nigdy nie jest za późno, zawsze możesz to zrobić od teraz.

Zwykle nie rejestrujemy tych zdobytych informacji na temat nas samych, zawodów, rynku pracy- dlatego blog do planowania kariery, czyli Wasze e- prtfolio jest świetnym narzędziem do systematycznego uzupełniania informacji.
Poniżej propozycja, co w takim blogu może się znaleźć. Podejmijcie decyzje, które sfery chcecie upublicznić, a które będą tylko do Waszego wglądu.I bardziej szczegółowo, co  zamieszczać w poszczególnych strefach i skąd zaczerpnąć informacje? Jest wiele testów w internecie identyfikujących predyspozycje zawodowe, zainteresowania, umiejętności. Możecie je sprawdzić na sobie, proszę jednak pamiętać, że nie wszystkie są wystandaryzowane i rzetelne. Dobrze jest zatem ich wyniki skonsultować z doradcą zawodowym. Można zapytać przyjaciół, znajomych i rodzinę na swój temat. AZ może brac aktywny udział w ćwiczeniach grupowych.

Jak zdobyć informację nt różnych zawodów i rynku pracy? Odwiedzić strony zajmujące się rynkiem pracy, instytucje wspierające rynek pracy, porozmawiać z osobami, które wykonują zawód nas interesujący, zasięgnąć informacji od doradcy zawodowego. W nastepnym poście będzie o tym szczegółowo.
Te wszystkie informacje powinny posłużyć do sprecyzowania celów i zaplanowania swojej kariery. Nie ma się co przerażać, jeśli plan trzeba będzie modyfikować- taka jego zmienna natura. Wiecej na temat planowania w oddzielnym poście.


wtorek, 7 stycznia 2014

Prawa młodocianego pracownika.Jeśli skończyłeś 16 lat a nie przekroczyłeś 18 roku życia w rozumieniu Kodeksu Pracy jesteś pracownikiem młodocianym. Kwestie związane z zatrudnieniem pracowników młodocianych regulują przepisy art.190-206 Działu dziewiątego Kodeksu Pracy. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 roku życia (wyjątki są określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Warunkiem koniecznym jest ukończenie gimnazjum oraz przedłożenie świadectwa lekarskiego, stwierdzające, że dany rodzaj praca nie zagraża waszemu zdrowiu. Takie zaświadczenia wydają lekarze medycyny pracy.

Warunki zatrudnienia młodocianego pracownika w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

Możecie być zatrudnieni tylko do wykonywania prac lekkich, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia i Waszego rozwoju oraz nie utrudniają wypełniania obowiązku szkolnego.
Pracodawca jest zobowiązany do zapoznania Was z wykazem prac lekkich przed rozpoczęciem u niego pracy.

Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może prze­kraczać 12 godzin a w dniu gdy uczestniczycie w zajęciach nie może być dłuższy niż 2 godziny. W okresie ferii szkolnych możecie pracować dłużej bo 35 godzin w tygodniu i do 7 godzin dziennie. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin. Podany wymiar czasu pracy obowiązuje także w przypadku, gdy jesteście zatrud­nieni u więcej niż jednego pracodawcy. Przed nawiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowią­zek uzyskania od Was oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

Szczególna ochrona zdrowia.
Będąc pracownikami młodocianymi jesteście objęci szczególną ochroną zdrowia.  Podlegacie wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy, badaniom okresowym oraz kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeśli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża waszemu zdrowiu, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracodawca jest zobowiązany przekazać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego.

Urlopy wypoczynkowe.
Po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy macie prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych, z upływem roku do 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończycie 18 lat, macie prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskaliście przed ukończeniem 18 lat.
Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Jeśli nie nabyliście prawa do urlopu pracodawca może go udzielić zaliczkowo.

Umowa o pracę.
Przy pracach sezonowych i tymczasowych osoba lub jednostka organizacyjna może zwierać z wami umowę o pracę:
-na czas określony,
- na czas wykonania określonej pracy,
- na okres próbny
W przypadku prac sezonowych zwykle zawiera się umowę na czas wykonania określonej pracy lub umowę na czas określony. Jednocześnie w treści umowy należy wskazać, że jest to zatrudnienie przy lekkiej pracy sezonowej lub dorywczej.
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie z określeniem rodzaju i warunków pracy, a w szczególności powinna zawierać:
- rodzaj pracy i miejsce jej wykonania,
- termin rozpoczęcia pracy (data) i wymiar czasu pracy,
- wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy (można je określić w stawce godzinowej lub miesięcznej, jednakże nie może być niższe niż wynagrodzenie najniższe obowiązujące w kraju- od stycznia 2014 roku będzie to kwota brutto- 1680 zł, netto- 1240zł).
Jeśli umowa o praca została zawarta w formie ustnej, pracodawca, pracodawca potwierdza pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę.
Rozwiązanie umowy o pracę następuje na podstawie ogólnych zasad określonych w przepisach kodeksu pracy. Może nastąpić:
- z upływem czasu na jaki była zawarta,
- z dniem wykonania określonej pracy,
- za wypowiedzeniem jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia ( dla umowy na okres próbny do 2 tygodni- okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie- 1 tydzień, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące- 2 tygodnie),
- istnieje możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia zarówno przez pracodawcę jak i pracownika w uzasadnionych przypadkach.  Chodzi tu w szczególności o ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracowni­ka, nieobecność w pracy, a ponadto szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika potwierdzone orzeczeniem lekarskim oraz ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika.
Te przepisy nie obowiązują w przypadku praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

niedziela, 23 czerwca 2013

Ucznia zatrudnię od zaraz. 10 zł netto za godzinę. Czy to możliwe? Na powstanie bloga o tematyce planowanie kariery zrodziło się z kilku przyczyn.
Pierwsza i chyba najważniejsza to taka, że planowanie  kariery staje się w dzisiejszych czasach koniecznością. Planowanie to doskonalenie umiejętności  zbierania informacji, selekcjonowania ich, oceny alternatywnych możliwości i w końcu podejmowania decyzji. Te umiejętności są uniwersalne ,  przydatne  w życiu i w każdej pracy, właśnie ich  oczekują przyszli pracodawcy. Czemu zatem nie zacząć ich rozwijać już teraz planując swoją karierę?
Inna przyczyną, dla których ten blog powstał to dotarcie do szerszego grona uczniów (taką mam przynajmniej nadzieję) z tematami, które ich interesują. Chciałabym, żeby ten blog w jak największym stopniu spełniał Wasze potrzeby. Będę wdzięczna za opnie, oceny artykułów no i sugestie odnośnie tematów i przyszłego kształtu całego bloga. Oczywiście chciałabym , by blog „żył” i stał się forum wymiany poglądów odnośnie szeroko rozumianego planowania ścieżki edukacyjno- zawodowej.

Pierwszy post jest odpowiedzią na pytania i wątpliwości , z którymi przychodzicie: „Gdzie znaleźć pracę?”, „Nikt nie chce zatrudnić młodocianego”, „Nie mam co szukać pracy i tak jest kryzys”, „Pracę znajduje się tylko po znajomości”.
Czytacie tytuł i też myślicie: "Zbyt piękne by było prawdziwe". Zbliżają się wakacje i przydałoby się trochę „wolnych środków”. Jeśli źródła finansowania w osobach rodziców, czy rodziny wyczerpały się, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i wyruszyć na poszukiwanie pracy.